Contenidos iPad

Contenidos iPad :: ESO 1

Erabilitako plataformak:

Classroom

BLOGa: https://euskeralaurodbh1.wordpress.com/

Nola sartu

Bloga zabalik dago eta edonor sartu daiteke. Menuak dena dago atalka antolatuta. Bestalde, Classroomen bidez partekatuko ditugu material gehigarriak. Google classroomera sartzeko ikaslearen erabiltzaile (lauro20.eus) eta pasahitza beharrezkoak dira.

Ikasturtearen egitura eta erabileraren azalpen laburra

Ikasturtean zehar lau zutabe nagusitan banatzen dugu materia: Aditzak, Akatsak, Irakurketa liburua eta Proiektua. Modu independientean gainditu behar dira denak ikasgaia gainditu ahal izateko. Txostenean edukiak (akatsak zein aditzak) lantzeko ariketak bilduta dituzte.

Erabilitako plataformak:

Moodle

Classroom

CRISTINA 1.D https://classroom.google.com/c/NTQ1ODU2OTcyMDE2?cjc=6wr7blr
1.E https://classroom.google.com/c/NDg5NDcyODI0MDY1?cjc=hsz6lap
JESUS: https://moodle.lauroikastola.eus/login/index.php

CRISTINA: Ikasle guztiei classroomeko klaseko kodea eman zitzaien. Lauroko kontua edukitzea ezinbestekoa da Classroom erabiltzeko. JESUS: Ikasleek erabiltzailea eta pasahitza dituzte. Matrikulatuta daude. Familiak sartu nahi badu, irakasleari BISITARI gisa sartzeko pasahitza eskatu ahal dio.

Ikasturtearen egitura eta erabileraren azalpen laburra

CRISTINA: ebaluazioak agertzen dira, klasean lantzen diren atalekin eta atal bakoitzaren barruan behar den material guztia dago (teoria, ariketak, bideoak…). Classroomeko materiala koadernoan edota Ipad-ean lantzen da.

JESUS: Ebauazioak agertzen dira, klasean lantzen diren atalekin eta atal bakoitzaren barruan behar diren dokumentuak: teoria, ariketak, bideoak… Moodlean dagoen materiala ikasleek erabiltzen dute gero koadernoan lantzeko.

Erabilitako plataforma-k

Moodle, Showbie

URL

https://moodle.lauroikastola.eus/course/view.php?id=8

Nola sartu

Gotzone: Ikasleek erabiltzailea eta pasahitza dituzte. Matrikulatuta daude. Familiak sartu nahi badu, irakasleari bisitari gisa sartzeko pasahitza eskatu ahal dio.

Ikasturtearen egitura eta erabileraren azalpen laburra

Gotzone: Moodle-n ebaluazioetan bananduta dago materiala. Ebaluazio bakoitzan atal ezberdinak agertzen dira eta atal bakoitzaren barruan behar den material guztia dago (teoria, ariketak, bideoak…). Ikasleek nirekin ariketak eta lanak partekatzeko Showbie bitartez.

Erabilitako plataforma-k

Site

URL

https://sites.google.com/d/1heJeseoZdf1MUQMHY9qhfuFx-sR1Fg13/p/1GaiL-d9Ou3xU3uZqbDnrqqn926J468K7/edit

Nola sartu

Zabalik dago Lauroko erabiltzaileentzat.

Ikasturtearen egitura eta erabileraren azalpen laburra

Sitean materiala ebaluazioka antolatuta dago . Honez gain, koadernoa beharrezkoa izango da, gaiaren edukiak eta ariketak bertan landuko dira.

Erabilitako plataforma-k

Showbie + Moodle

URL

MOODLE: https://moodle.lauroikastola.eus/course/view.php?id=10

Nola sartu

SHOWBIE: Ikasle guztiak jada sartuta daude. Gurasoek sarbidea nahi izanez gero, irakasleari emaila bidali eta emango dio.MOODLE: galdetegiak egiteko soilik, ikasleek usuarioa eta pasahitza dute bertara sartzeko.

Ikasturtearen egitura eta erabileraren azalpen laburra

Showbien gai bakoitzeko PDFak dituzte partekatuta, horrez gain ariketa, lan eta jarduera gehigarriak egin ahala igotzen ditugu. Koadernoa beharrezkoa da bertan ariketak eta gaiaren eskemak egiteko. Gai bakoitzeko galdetegiak Moodle bidez egiten ditugu.

Erabilitako plataforma-k


URL

Nola sartu

Ikasturtearen egitura eta erabileraren azalpen laburra

Erabilitako plataforma-k

Internet

URL

https://www.anakel.com/liburua/ikusi/gizartezientziak/1eso

Nola sartu

Sarrera librea.

Ikasturtearen egitura eta erabileraren azalpen laburra

Liburuaren edukiak irakasleak banatzen dituen fotokopiekin osotzen dira. Irakasleak ebaluazio bakoitzean zer emango duten esaten die ikasleei eta hauek koadernoan apuntatu behar dute.

Erabilitako plataforma-k

Classroom

Nola sartu

Ikasle guztiei Classroomeko kodea eman zitzaien sartu ahal izateko.

Ikasturtearen egitura eta erabileraren azalpen laburra

Lan teorikoak egin behar direnean, irakasleak beharrezkoa den informazioa igoko du eta ikasleek Classroometik igoko dituzte haien lanak.

Erabilitako plataforma-k

Moodle

URL

https://moodle.lauroikastola.eus/?lang=es

Nola sartu

Lauro Moodlen dago teoria guztia zabalik guztientzat.

Ikasturtearen egitura eta erabileraren azalpen laburra

Ikasturtea gaika antolatuta dago. Ebaluazio bakoitzean lan desberdinak garatuko ditugu gai horren barruan.

Erabilitako plataforma-k

Moodle eta Classroom

URL

https://moodle.lauroikastola.eus 1A
https://classroom.google.com/u/2/c/MzQ1NDQ4Njg4ODg0 1B
https://classroom.google.com/u/2/c/MzQ1NDQ4Njg4OTY4 1C
https://classroom.google.com/u/2/c/MzQ1NDQ5MTMzMjA0 1D
https://classroom.google.com/u/2/c/MzQ1NDQ5MTMzMjY0 1E
https://classroom.google.com/u/2/c/MzQ1NDQ5MTMzMzE1

Nola sartu

Ikasle guztiei Classroom-era sartzeko kodea eman egin zitzaien eta euren Lauroko helbide elektronikoarekin sartu behar dira.

Ikasturtearen egitura eta erabileraren azalpen laburra

Materiala klasean landu ahala igo egiten dot, azalpenak, egin beharreko lanak, klasean landutako entzunaldiak eta bideoak ere bai. Gainera, idatzizko ariketaren bat landu ahal izateko orri zuriak banatuko ditut. Euren materiala Glasspack edo karpeta bat izatea da musikan erabiltzen dogun materiala gordetzeko.

Erabilitako plataforma-k

Showbie

Nola sartu

Kurtso hasieran, ikasle guztiei Showbieko kodea eman zitzaien sartu ahal izateko. Gurasoek edukiak ikusi ahal izateko ikaslearen iPadetik egin dezakete.

Ikasturtearen egitura eta erabileraren azalpen laburra

Ikasturtea proiektuka edo talde lanetan antolatuta dago. Ebaluazio bakoitzean lan ezberdin bat burutuko dugu.

El sitio web www.lauro.org utiliza cookies cuando un Usuario navega por los sitios y páginas web del portal. Puede obtener más información sobre las cookies en la sección LOPD.